Skip to main content

Avtaler og vilkår

Før betalingsløsning fra Verifone kan leveres, må avtaler mellom Verifone og brukersted være på plass. I tillegg må brukerstedet minimum ha avtale om oppgjørsbehandling (BAX) med sin bank. Brukersteder som ønsker mulighet til å akseptere kredittkort i sin betalingsløsning, må inngå avtale med en innløser.

Verifone som kontaktpunkt
Verifone er alltid brukerstedets kontaktpunkt i spørsmål om etablering, endring eller oppsigelse av tjenester/abonnement som faktureres av Verifone.

Verifone eller forhandler er alltid brukerstedets kontaktpunkt når innmelding eller endring av avtale om BAX skal sendes bank. Se BAX-bestilling og Bank-/kontobytte.

Brukersteder som ønsker kredittkortavtale, må kontakte innløser direkte. I de fleste tilfeller vil brukersteder motta tilbud fra innløser etter at Verifone har sendt innmelding til bank. Ta gjerne kontakt med Verifone kundeservice hvis du trenger mer informasjon.

Avtalevilkår
Det anbefales at brukersteder alltid gjør seg kjent med vilkårene i de avtalene som inngås. Konsulter vilkårene eller ta kontakt med Verifone kundeservice ved behov for å gjøre endringer i avtaleforhold.

Du kan lese våre til enhver tids gjeldende vilkår her

Se også: