Skip to main content
Generelle vilkår

Generelle vilkår

Her finner du våre til enhver tids gjeldende generelle vilkår:

Verifone Alt-I-Ett generelle vilkår

Verifone Kjøp generelle vilkår

Verifone Nettbetaling generelle vilkår

Verifone Android terminaler generelle vilkår
 

25.01.2022
Varsel om endring i generelle vilkår

Vi varsler om en endring i våre generelle vilkår;  Alt-I-Ett. Endringer ligger i henholdsvis punkt 3.4 (Endring av avtalen), og består i følgende:

Overføring av avtale til annet BS skal godkjennes av leverandør. Ved slik overføring fornyer BS avtalen med 36 måneder. Tidligere eier fratrer fra sin avtale. Eventuelt gjenstående forskuddsbetalt periode for tidligere abonnement vil ikke bli kreditert. 

 

28.09.2020
Varsel om endring i generelle vilkår

Vi varsler om en endring i våre generelle vilkår;  Alt-I-Ett, Kjøp og Nettbetaling.
Endringer ligger i henholdsvis punkt 3.4 (Alt-I-Ett og Kjøp) og punkt 4.13 (Nettbetaling), og består i følgende:

Verifone forbeholder seg retten til å endre sine betingelser og priser årlig i takt med utviklingen i SSB KPI (Tjeneste hvor arbeidskraft er dominerende). Betingelsene kan dog endres utover dette, typisk dersom det oppstår endringer i rentenivået, kostnadsendringer knyttet til sikkerhetskrav, endringer i skatte- og avgiftsregler, og lignende forhold. Verifone forbeholder seg også retten til å utføre endringer gjeldende for disse vilkår. Tilsvarende kan Databehandlingstillegget endres for å etterkomme endringer i gjeldende lover og forskrifter som påvirker tjenestene. Videre kan Verifones personvernerklæring også bli endret. Eventuelle endringer gjeldende betingelser, priser og vilkår kan gjennomføres med én måneds varsel, og vil utelukkende bli publisert via www.verifone.no.
 

12.02.2020
Varsel om endring i generelle vilkår

Vi varsler om en endring i våre generelle vilkår, både for Alt-I-Ett og Kjøp.
Endringen tillagt i punkt 3.5 om endringer av avtalen:

Leverandøren tilbyr tidvis nye tilleggstjenester utviklet for tilpasning til endring i generelt forbruksmønster. Leverandøren kan automatisk aktivere slike tjenester på alle sine betalingsterminaler, og kan dertil fakturere BS for disse tjenestene. Dersom BS ikke ønsker å anvende aktuell tilleggstjeneste, kan BS skriftlig be Leverandøren om at tjenesten deaktiveres på sin(e) betalingsterminal(er). Leverandøren vil da stoppe fakturering av tjenesten fra neste fakturaforfall.