Skip to main content
Generelle vilkår

Generelle vilkår

Her finner du våre til enhver tids gjeldende generelle vilkår:

Verifone Alt-I-Ett generelle vilkår

Verifone Kjøp generelle vilkår

12.02.2020
Varsel om endring i generelle vilkår

Vi varsler om en endring i våre generelle vilkår, både for Alt-I-Ett og Kjøp.
Endringen tillagt i punkt 3.5 om endringer av avtalen:

Leverandøren tilbyr tidvis nye tilleggstjenester utviklet for tilpasning til endring i generelt forbruksmønster. Leverandøren kan automatisk aktivere slike tjenester på alle sine betalingsterminaler, og kan dertil fakturere BS for disse tjenestene. Dersom BS ikke ønsker å anvende aktuell tilleggstjeneste, kan BS skriftlig be Leverandøren om at tjenesten deaktiveres på sin(e) betalingsterminal(er). Leverandøren vil da stoppe fakturering av tjenesten fra neste fakturaforfall.