Skip to main content

Adresseendring

For å kunne opprettholde og yte god service til din bedrift er det svært viktig for oss i Verifone at vi har oppdatert informasjon om din bedrift. Særlig med hensyn til:

  • Kontaktperson
  • E-postadresse for kommunikasjon
  • Postadresse, samt fakturaadresse, hvis denne avviker fra fra brukerstedets postadresse

 For enkel adresseendring kan Flytteportalens "Adresseendring for bedriften" benyttes.

Ved endring av/overgang til nytt organisasjonsnummer må det foretas et eierskifte. Ta kontakt med Verifone kundeservice for ny avtale.

Alle endringer må sendes skriftlig til bestilling@verifone.no. Oppgi alltid BAX  og organisasjonsnummer ved melding om endring av adresse og annen kontaktinformasjon.

Hvis et foretak har flere brukersteder/BAX-nummer, må det presiseres hvilke som berøres av endringen.

Send e-post til kundeservice