Skip to main content

Kredittkort-avtale

Brukersteder som ønsker å motta transaksjoner fra andre korttyper enn BankAxept, må inngå kredittkortavtale med kortselskap/innløser.

Brukerstedets bank må informeres om at slik avtale er inngått, fordi det er banken som tar imot og overfører transaksjoner fra betalingsterminalen til kortselskapet.

Ved opprettelse av nye brukersteder formidler Verifone ønske om kredittkortavtale til kortselskap. Brukerstedet kontaktes da direkte av kortselskapet med forslag til avtale.

Kostnader knyttet til kredittkortavtaler

Kortselskapene har egne priser for behandling av transaksjoner. Ta kontakt med kortselskap for mer informasjon.

Spørsmål om kredittkortavtaler? Ta kontakt med forhandler, Verifone kundeservice eller kortselskap.