Skip to main content

Vår tekst og bildepolicy

Tekst og bildemateriale fra Verifone kan kun publiseres eller trykkes i sammenheng med redaksjonell eller selgende tekst om Verifone eller våre produkter. Verifone som foretaksnavn skal alltid oppgis. Ingen endringer får gjøres uten tillatelse fra Verifone.

Alt bildemateriale og all tekst fra Verifone, samt bildemateriale og tekst på våre nettsider er beskyttet av loven om opphavsrett. Dette innebærer at du alltid må ha vår tillatelse for å bruke våre bilder eller vår tekst.

For ytterligere opplysninger eller spørsmål rundt vår tekst- og bildepolicy kontakt Verifone.