Skip to main content
Sikkerhet

PCI 3 terminaler

Ifølge PCI Security Standards Council var den opprinnelig PCI 3 utløpsdatoen (End of Sale) den 30. april 2020, men denne ble endret til den 30. april 2021 pga. korona krisen som hele verden har befunnet seg i. Produkter, som har en utløpt PCI 3 godkjennelse, får ikke lenger selges eller utrulles etter denne dato, med mindre det er snakk om utskiftninger eller reperasjoner av tilsvarende produkter.

PCI 3 terminaler

De PCI 3 terminalene i Verifones sortiment som ikke lenger kan selges etter 30. april 2021 er følgende modeller:

  • VX 520c
  • VX 680
  • VX 820-duet
  • VX 820 pinpad
  • Yomani 1
  • Yomani XR

 

For ovenstående terminaler gjelder følgende datoer
Dato for siste bestilling: Etter 1. april 2021 kan ikke Verifone lenger motta bestillinger på PCI 3 produkter.
Utvikling og vedlikehold: Verifone foretar ingen nyutvikling eller forbedringer etter 30. april 2021 på PCI 3 terminaler. Dette inkluderer også oppdateringer eller tillegg av EMV-kjerner og sertifiseringer. 
Utløpsdato for support: Verifone vil ikke lenger utsende software oppdateringer eller foreta utviklinger etter april 2021 med unntak av følgende punkter:

•    Utbedringer av kritiske softwarefeil (severity 1) inklusive utbedring av sikkerhetssårbarheter
•    Ved PCI-krav eller krav fra kortselskaper vil det være mulig å avtale justeringer av eksisterende løsninger for å få ytterligere godkjenning på kontraksbasis.

Det vil kun bli foretatt ytterst nødvendige sikkerhetsoppdateringer og lovmessige tilpasninger inntil End of Life datoen for terminalene.

Dato for End of Service: Etter april 2021 vil det kun bli foretatt reparasjoner og utskiftninger av terminaler som er dekket av utvidet serviceavtale. Reparasjoner vil bli gjort så lenge det finnes nødvendige reservedeler tilgjengelig. Utvidet serviceavtale eller reparasjoner vil ikke kunne godtgjøres etter april 2021.

Har du tegnet en serviceavtale på din terminal, vil vårt kundesenter selvfølgelig være klare til å hjelpe deg. Klikk her og se hvordan du kommer i kontakt med kundesenteret.

Kontakt oss for mer informasjon

Vår salgsavdeling er klare til å hjelpe deg

Kontakt salg