Skip to main content

BAX og terminal

Før en betalingsterminal kan motta transaksjoner fra norske bankkort (BankAxept), må avtale om behandling og oppgjør være på plass. Dette er en avtale mellom brukersted og bank. For hver slik avtale opprettes et BAX-nummer.

Av praktiske grunner sender Verifone eller forhandler innmelding til banken på brukerstedets vegne. Les mer om BAX-bestilling.

BAX er et unikt 7-sifret brukerstedsnummer som knytter betalingsterminalen til brukerstedet. BAX må være lastet på betalingsterminalen og stå aktivt for at betalingsløsningen og prosessene knyttet til oppgjør skal fungere.

Et BAX-nummer kan brukes på flere betalingsterminaler. Oppgjør for betalingsterminalene vil da bli behandlet samlet. Dersom separat oppgjørsbehandling er ønskelig, må det opprettes flere BAX-numre.

Andre korttyper

Brukersteder som ønsker å motta transaksjoner fra andre korttyper enn BankAxept, må inngå kredittkortavtale med kortselskap/innløser.
 

Se også: