Skip to main content

For nye kunder

Her finner du nyttig informasjon for deg som er ny kunde av Verifone Norway AS.

Brukersted

Et brukersted er et utsalgssted eller et kassepunkt. Hvert brukersted har et unikt brukerstedsnavn og et eget BAX-nummer. Noen bedrifter har ett brukersted, noen har flere.

Betalingsterminal

Før din terminal kan tas i bruk må BAX være aktiv. Kommunikasjon (bredbånd eller SIM-kort avhengig av terminaltype) må også være på plass.

Brukerhåndbok

Brukerhåndboken gir en beskrivelse av alle terminalens funksjoner. Her finner du nyttige opplysninger om drift og vedlikehold.  Gjør deg kjent med brukerhåndboken og innholdet i den før du tar betalingsterminalen i bruk.
Brukerhåndbok for VX820, VX690, VX680, VX520C og Yomani finner du her.
Brukerbåndbok for V400M, P400 og V400C finner du her.

Opplæring/telefonbistand

Ved behov for opplæring ut over det som står i brukerhåndboken, kan nye brukersteder ringe Verifone Support. Tjenesten er kostnadsfri de første 30 minuttene. Bistand utover 30 minutter faktureres i henhold til Verifones til enhver tid gjeldende prisliste.

Avtale og faktura

Se Avtaler og vilkår og Faktura for svar på generelle spørsmål om dette. Dersom du ikke finner svar på ditt spørsmål eller lurer på noe knyttet til din avtale, ta kontakt med Verifone kundeservice.