Skip to main content

Faktura

Alt-I-Ett betalingsløsning
Abonnement på Alt-I-Ett betalingsløsning faktureres forskuddsvis pr. 3 måneder.
Første gangs faktura sendes pr. leveransedato. På første faktura tilkommer etableringsgebyr pr. betalingsterminal, samt frakt.
Deretter faktureres brukerstedet hver tredje måned for leie av betalingsterminal og evt. ekstrautstyr, tilleggstjenester og SIM-kort.

Programvarelisens
Brukersteder som eier sine betalingsterminaler (kjøp eller leasing) faktureres forskuddsvis pr. 12 måneder for programvarelisensserviceavtale og tilleggstjenester.
Programvarelisens aktiveres etter første transaksjon på gjeldende betalingsterminal, hvorpå første lisensfaktura sendes brukerstedet.