Skip to main content

Programvare-lisens

Alle betalingsterminaler fra Verifone leveres med paypoint programvare. Programvarelisens tilkommer for alle brukersteder med aktive betalingsterminaler fra Verifone.

Lisens for egeneid betalingsterminal

Brukersteder som eier sine betalingsterminaler (kjøp eller leasing) faktureres forskuddsvis pr. 12 måneder for programvarelisens, serviceavtale og tilleggstjenester.

Lisens for Alt-I-Ett-terminal

Brukersteder som leier betalingsterminaler gjennom Alt-i-Ett-abonnement faktureres leie forskuddsvis pr. 3 måneder. Programvarelisens, serviceavtale og tilleggstjenester er inkludert i abonnementet.

Tilleggsbrukere på multiterminal

Når egeneid betalingsterminal er satt opp som multiterminal, faktureres hver enkelt bruker for programvarelisens. Tilleggsbrukere på en Alt-i-Ett-terminal faktureres ikke for programvarelisens, da lisens er inkludert i hovedbrukerens Alt-i-Ett-abonnement.

Spørsmål om programvarelisens? Ta kontakt med forhandler eller Verifone kundeservice.