Skip to main content

Bank-/kontobytte

Bank-/kontobytte er en endring av oppgjørskonto på et BAX-nummer. Dette er mest aktuelt for brukersteder som skifter bankforbindelse og ønsker oppgjør for sine terminaler inn på ny konto. 

OBS! Ved endring av organisasjonsnummer må eierskifte foretas.  

Bestilling av bank-/kontobytte sendes skriftlig til bestilling@verifone.no og skal inneholde:

  • Organisasjonsnummer
  • BAX
  • Ny oppgjørskonto
  • Kontaktperson
  • E-postadresse
  • Telefonnummer

 

Kontaktperson bør være en person som har signaturrett eller prokura for deres foretak, da banken vil sende en oppgjørsavtale som må signeres av en person med signaturrett eller prokura.

Ny oppgjørskonto må være en bedriftskonto som tilhører samme organisasjonsnummer som BAX-nummeret er registrert på. I motsatt fall vil banken avvise endringen.

For hurtigst mulig behandling av bank-/kontobytte bruker Verifone følgende fremgangsmåte:

  • Verifone sender melding om bank-/kontobytte til brukerstedets nye bank, etter anmodning fra brukersted
  • Brukerstedets bank sender et avtaledokument til brukerstedet pr. e-post. Brukerstedets kontaktperson (med prokura) signerer avtaledokumentet og sender det tilbake til sin bank
  • Brukerstedets bank kontrollerer at bestillingen er komplett og sender saken til Nets, som registrerer endringen på BAX-nummeret

 

Frem til endringen er utført hos bank/Nets, vil oppgjør fortsette å komme inn på gammel oppgjørskonto.

Bestille bank-/kontobytte? Ta kontakt med forhandler eller Verifone kundeservice.