Skip to main content

Bestille BAX

Det tar vanligvis mellom 5 og 10 dager å få etablert/aktivert et nytt BAX-nummer. For hurtigst mulig behandling bruker Verifone følgende fremgangsmåte:

  • Brukerstedet opprettes i Verifones støttesystemer
  • Verifone sender en innmelding til brukerstedets bank
  • Brukerstedets bank sender et avtaledokument til brukerstedet pr. e-post
  • Brukerstedets kontaktperson (med prokura) signerer avtaledokumentet og sender det tilbake til sin bank
  • Brukerstedets bank kontrollerer at bestillingen er komplett og sender saken til Nets for aktivering av BAX

 

Opplysninger fra avtale mellom brukersted og Verifone ligger til grunn for innmelding til bank. Vær derfor nøye med å oppgi korrekte opplysninger ved bestilling til Verifone.

Vanlige årsaker til at behandling av en BAX-bestilling stopper opp:

  • Oppgitt bankkonto er en privatkonto eller er registrert på et annet organisasjonsnummer enn det som står i innmeldingen
  • Brukerstedets bank har ikke mottatt signert avtaledokumentet fra brukerstedets kontaktperson
  • Brukerstedets kontaktperson har ikke prokura/signaturrett for foretaket

 

Andre korttyper

Brukersteder som ønsker å motta transaksjoner fra andre korttyper enn BankAxept, må inngå kredittkortavtale med kortselskap/innløser.

Spørsmål om eller bestilling av BAX? Ta kontakt med forhandler eller Verifone kundeservice.