Skip to main content

Betalingsløsning til NSB

Verifone har utviklet en ny løsning for NSB, hvor betalingsterminalen også brukes som kvitteringsskriver.

NSB og EVRY har inngått rammeavtale om leveranse av mobile, håndholdte enheter med betalingsterminaler, for to år med opsjoner for inntil ytterligere to år. Nye mobile løsninger for billettsalg fra EVRY skal bidra til at NSB når sine forretningsmål herunder krav til lover og regler, kundeservice samt effektiv billettkontroll. 

EVRY vant tidligere en avtale med NSB om leveranse av sikkerhets- og administrasjonsløsning (MDM) samt systemløsning for Elektronisk Ryggsekk Om bord, også kalt SERO, til NSB Persontog. Med de nye salgsterminalene tar NSB løsningen et skritt videre.

«Arbeid med mobile løsninger er svært viktig for NSB, både av hensyn til våre kunder, våre ansatte og vår mulighet til effektiv og sikker drift. EVRY har verdifull kompetanse i hele verdikjeden for mobile løsninger og blir med dette en strategisk samarbeidspartner for NSB», sier Karen Hancke, direktør for Kommersiell enhet i NSB.

EVRY vant avtalen i samarbeid med Verifone Norway AS og Lexit AS.

«Løsningen som leveres er helt unik i og med at betalingsterminalen benyttes til å skrive ut billettinformasjon i tillegg til betalingsinformasjon. På denne måten slipper man å ha en egen kvitteringsskriver, noe som  gjør arbeidssituasjonen enklere for konduktørene hos NSB, samtidig som de reisende slipper flere kvitteringer å holde orden på. Den mobile løsningen er således meget aktuell for alle aktører innen transportbransjen», sier Harald Homme, Sales Manager, Large Clients hos Verifone Norway AS.

Du kan lese mer om Verifones Print 'N Go-løsning her.