Skip to main content
letter

Økning av salgspriser på HW!

Verifone
31.01.2022

Kjære partner/kunde,

Som mange er klar over har forsyningsproblemer påvirket alle våre virksomheter de siste 12 månedene. Verifone har prøvd så langt det har latt seg gjøre å beskytte både kunder og partnere, spesielt problemer knyttet til produksjon av forbrukerelektronikk.

Gjennom det siste året har Verifone observert betydelige kostnadsøkninger i markedet for å opprettholde produksjon og prioriteringer med komponentleverandører. Disse økningene har vært relatert til råvarekostnader, prisøkninger på leverandøren, transportkostnader og avgifter for ekspedisjon og arbeidskraft.

Vi hadde håpet på en gunstig markedskorreksjon tidlig i 2022, men alle indikasjoner tyder imidlertid på ytterligere kostnadsøkninger uten markedskorreksjon på mellomlang sikt.

Etter grundig vurdering ser vi oss derfor nødt til å innføre en betydelig kostnadsøkning av salgsprisene på hardware fra og med 1. mars, tilsvarende 15%. Vi varsler derfor denne kostnadsøkningen med 1 måneds varsel og viser til punkt 3.4 i våre kjøpsvilkår. Prisøkningen vil ikke gjelde for allerede bestilte ordre før denne dato. Verifone vil selvfølgelig tilbakestille prisøkningene dersom markedet har en kostnadsreduksjon.

Vi setter pris på samarbeidet ditt og støtten i denne nødvendige justeringen.

 

Mvh.,

Verifone Norway AS

Jeg vil ha mer informasjon

Våre selgere hjelper deg!

Kontaktskjema