Skip to main content
Bilde av betalingsterminal
Verifone / Support / Support

Hvordan rengjøre terminalen

Verifone Support

Det er mange mennesker som tar på en betalingsterminal. Vi vil oppfordre alle til å være nøye med å rengjøre betalingsterminalen flere ganger hver dag, for å bidra til å unngå smitte.

Det er viktig at vi alle kan betale for varer i butikkene, og det er viktig at dine kunder føler seg trygge på å bruke betalingsterminalen. Vi oppfordrer om at så mange transaksjoner som mulig gjøres ved kontaktløs betaling. Men vi vet også at kunden er nødt til å taste inn PIN-koden på en del transaksjoner, og derfor er det viktig å rengjøre tastaturet, så hyppig som man har mulighet til.

Rengjøringsguide til betalingsterminaler

Rengjøring:
Det er viktig å understreke at betalingsterminalen ikke tåler væske, en veldig våt klut kan skade elektronikken i terminalen. Bruk derfor en lett fuktig mikrofiberklut med mildt rengjøringsmiddel.

Desinfisering:
Etter rengjøring kan terminalen desinfiseres med teknisk sprit etter Antibac. Spray dette på en klut, som du deretter bruker til å tørke av terminalen, ikke spray væske direkte på terminalen.

VIKTIG
•    Bruk aldri blekemiddel, tynner, trichlorethylen eller ketonbaserte løsemidler, dette kan ødelegge plast- og gummideler.
•    Vær forsiktig ved rengjøring av skjermen, den bør ikke presses hardt på eller skrubbes ved rengjøring.
•    Unngå veldig hardhendt håndtering av betalingsterminalen når den rengjøres. Sikkerhetsmekanismen kan utløses, og terminalen vil da låse seg (tamper state).