Skip to main content

Restarte og skru av betalingsterminal

For å restarte betalingsterminalen, går du til Menyvalg 5 Administrer, 4 Slett og restart og 1 Restart terminal.

For å skru av betalingsterminaler som ikke er tilkoblet strøm, holder du den røde knappen inne i fem sekunder. Er terminalen tilkoblet strøm, må den kobles fra.