Skip to main content

Oppsigelse av serviceavtale

Serviceavtale har 3 års bindingstid fra avtaleinngåelse. Deretter forlenges avtalen med ett år av gangen inntil den sies opp.

Serviceavtale faktureres forskuddsvis pr. 12 måneder og gjenværende forskuddsbetalt periode på tidspunktet for oppsigelsen krediteres ikke.

Oppsigelse av serviceavtale må sendes skriftlig 3 måneder før avtalens utløp.

Oppsigelse av serviceavtale? Ta kontakt med forhandler eller Verifone kundeservice.