Skip to main content

Oppsigelse av Alt-I-Ett betalingsløsning

Oppsigelse av abonnement på Alt-I-Ett betalingsløsning gjøres ved skriftlig melding til Verifone kundeservice eller til forhandler. Det anbefales å sjekke avtalevilkårene på nytt i forkant av oppsigelse.

Oppsigelse under bindingstid

Abonnement på Alt-I-Ett betalingsløsning har alltid 36 eller 60 måneders bindingstid. Ved oppsigelse under bindingstid faktureres sluttstilling i henhold til gjeldende avtalevilkår. 

Oppsigelse etter endt bindingstid

Oppsigelsestid etter endt bindingstid er 3 måneder. Skriftlig oppsigelse må være Verifone i hende før neste faktureringstidspunkt.

Retur av utstyr etter oppsigelse av Alt-i-Ett betalingsløsning

Betalingsterminal og tilleggsutstyr må være returnert til Verifone innen 10 dager etter endt oppsigelsestid.

Ved forsinket retur faktureres brukerstedet for en ny leieperiode à 3 måneder i henhold til priser i avtalen. Faktura sendt som følge av forsinket retur krediteres ikke.

Utfylt returskjema skal følge med utstyret. Brukerstedet betaler fraktkostnader ved retur av utstyr til Verifone.

Oppsigelse av BAX

Etter at betalingsterminal er mottatt i retur fra brukerstedet, sender Verifone automatisk oppsigelse av BAX til brukerstedets bank. BAX benyttet i forbindelse med abonnement kan ikke videreføres på annen betalingsterminal enn den/de som er definert i abonnementsavtalen.