Skip to main content

Kontaktløs betaling - krav fra Visa

Visa setter krav for å fremme kontaktløs betaling

Visa krever at etter 31.12.2015 skal alle terminaler med ny Visa-avtale som  utplasseres, akseptere kontaktløse kort.

Det betyr at terminaler uten støtte for kontaktløse kort ikke kan settes opp på nye Visa-brukersteder etter denne datoen.

“With effect from 31 December 2015 any terminal installation with a new Visa merchant, or any terminal infrastructure upgrade programme with an existing Visa merchant, must accept contactless payments.”

Ubetjente terminaler som ikke står i et butikkmiljø, for eksempel på en bensinstasjon, dekkes ikke av dette kravet.

Visa ønsker med dette å fremme infrastruktur og legge til rette for kontaktløs betaling. Alle  mobile, stasjonære og integrerte betalingsterminaler som er i salg fra Verifone i dag er klare for kontaktløs betaling.

Er din terminal klar for å motta kontaktløs betaling?

Hvis terminalen viser kontaktløssymbolet i skjermen sammen med «Les kort»  er terminalen klar for å motta kontaktløs betaling.

Dersom du har en av våre nyere terminalmodeller som ikke er aktivert for kontaktløs betaling, kan vi hjelpe deg med dette. For å aktivere terminalen for å motta kontaktløs betaling, kontakt support på support@verifone.no eller telefon 23 24 74 00, eller din forhandler.

Dersom du er usikker på om terminalen din kan aktiveres for å motta kontaktløs betaling, kan du kontakte vår support eller din forhandler, så kan de hjelpe deg med å finne ut av det.

Du må også ha en innløser som aksepterer kontaktløs betaling.

Mer informasjon fra Visa om kontaktløs betaling kan du finne her.