Skip to main content

Aktivering av tips og tipsgrense

For å aktivere tipsfunksjonaliteten i betalingsterminalen, må du inn i administrasjonsmenyen. På frittstående terminaler trykker du deg inn i menyen. På integrerte terminaler gjør du følgende:
VX820: grønn tast + 4 samtidig
VX520: Trykk først F1 etterfulgt av F4
Yomani/Yomani XR: Trykk først F1 etterfulgt av F3

Når du er inne i administrasjonmenyen, gjør du følgende:
5. administrer – 5. endre parametere – 2. transaksjon – 2. tips -1. aktiver

Tipsgrensene er satt til følgende:
For beløp opp til kl. 800,- kan totalbeløpet justeres av kunden med maksimalt kr. 200,-. For øvrige beløp er maksimalt 25 % justering mulig.