Våre betalingsterminaler

Varsling om sluttdatoer for reparasjon, support og drift av terminaltypene XenteoECO/Vx og YomaniXR (PCI PTS 3)

Betalingsterminaler som ikke lenger selges eller betjenes

I kjølvannet av sluttsalget, fastsetter vi nå også datoene som gjelder slutt for support, reparasjon og drift av Xenteo ECO/YomaniXR og alle terminaler i Vx familien. Følgende sluttdatoer gjelder: Reparasjon 31.12.23. Support: 31.05.24. Drift: 31.12.24 (Terminalene blir bli stengt for bruk etter denne dato).

Terminaler som avvikles

På bakgrunn av pågående svakheter og forsinkelser i globale forsyningslinjer, samt begrenset tilgang på komponenter til teknisk utstyr, kan nevnte datoer på kort varsel måtte justeres. Skift derfor til nye terminalmodeller og produkter jfr. https://www.verifone.com/nb/no/betalingsterminaler så snart som mulig, for å redusere risiko og potensielt inntektstap som manglende betalingsløsning måtte medføre.

Jeg vil ha mer informasjon

Våre selgere hjelper deg!

Kontaktskjema