Skip to main content

DnB satser på kontaktløse kort

En million DNB-kunder får kontaktløse kort som kan brukes uten PIN.

Faksimilie fra artikkel på aftenposten.no

Mens vi venter på at mobilbetaling skal bli et modent massemarkedsprodukt, starter DNB i disse dager utrullingen av såkalte kontaktløse bankkort.

Bankkort som ved hjelp av innebygget NFC-teknologi(near field communication) gjør det mulig bare å holde kortet opp til betalingsterminalen istedenfor å bruke chip eller magnetstripe.

Så kan man saktens spørre seg om hvorfor, den tid kortet fortsatt må med i lommeboka og holdes opp til betalingsterminalen, om enn ikke stikkes inn. I skrivende stund er det dessuten bare 400 terminaler i Norge som støtter kontaktløs betaling.

Sparer tid
Svaret er ifølge DNB tid, eller rettere sagt muligheten for å spare noen sekunder når varene skal betales. Både for kunde og butikk. DNB forventer også at antallet norske brukersteder vil øke raskt, og viser til at det i Europa finnes over 1.3 millioner betalingssteder.

- I første omgang er det DNBs studentkunder som blir utstyrt med de betalingsløse kortene, men fra månedsskifte oktober/november vil alle nye bestillinger og kortfornyelser på Visa debetkort være kontaktløse korts, sier kommunikasjonsrådgiver i DNB, Marit Elisabeth Giske, som regner med at cirka 1 million DNB-kunder vil være utstyrt med slike kort innen neste sommer.

DNB, som i samarbeid med Telenor har utviklet mobilbetalingsløsningen Valyou som skal gjøre det mulig å betale med NFC direkte på telefonen, legger likevel ikke skjul på at mobilbetaling er neste skritt. Men først ut er altså de kontaktløse NFC-kortene.

Betaling uten PIN
Disse kan brukes på samme måte som de gamle, og det er opptil kunden å aktivere den kontaktløse funksjonen.

- Når kunden har aktivert kortet for kontaktløse betalinger vil det kunne benyttes til betalinger opp til 200 kroner uten å taste PIN. Når dagsbeløpet overstiger 600 kroner må man taste pin selv når man handler for mindre enn 200 kroner, forklarer Giske.

På spørsmål om sikkerheten ved en slik PIN-fri betalingsmulighet, viser Giske til at dette har ikke har ført til mer svindel og tap i andre land hvor tilsvarende kontaktløse kort har vært i bruk noen år allerede.

Hun viser snarere til at koden benyttes sjeldnere og dermed ikke eksponeres like ofte, og mener det bidrar til at den blir vanskeligere å få tak i.

Ikke bekymret
Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet, er ikke nevneverdig bekymret for den pinfrie løsningen som følger med de kontaktløse bankkortene.

- Skulle du være så uheldig å miste kortet er sperrerutinene de samme som med tap av vanlige bankkort, og det er banken som står ansvarlig så fremt man som bruker ikke har opptrådt uaktsomt.

Flere tilbydere
Det er ikke bare DNB som tilbyr kontaktløse kort. Hos Skandiabanken fikk 15.000 ungdomskunder hvert sitt NFC-kompatible kort før sommeren.

- Det er foreløpig litt for tidlig å si noe om erfaringene våre så langt hva gjelder brukermønstre, men en utfordring er det begrensede antallet brukersteder, sier Johnny Anderson som er leder for marked og kommunikasjon i Skandiabanken.

Han føler på mange måter at det er litt høna og egget, og forteller at Skandiabanken foreløpig ikke har planer om å tilby kontaktløse kort til andre kunder før flere betalingssteder er på plass.

Nordea, norges nest største bank, jobber med å komme på banen med kontaktløse kort neste år. Avgjørende er antallet brukersteder.