Skip to main content
Sikkerhet

Nye BAX-numre

NETS øker til ny nummerserie for bax i sine støttesystemer. Alle bax som registreres i baxweb og/eller forhandlerportal vil fra og med 09.11.2022 bli registrert med 7 siffer. 

Våre VEPP og Android terminaler støtter overgangen fra 6 til 7 siffer i bax nummer.

Det har ikke vært tillatt å utplassere Paypoint (PCI 3 terminaler) med nye bax etter 30. april 2021. Man vil ikke kunne registrere 7 sifret bax nummer på disse terminaltypene. 

Du kan lese mer om bax og terminal her.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontakt kundesenteret

Kontakt support