Skip to main content
Betalingsterminal uten innsynsbeskyttelse

Krav om innsynsbeskyttelse

Verifone

I Norge har det vært krav om innsynsbeskyttelse på alle betalingsterminaler. Dette kravet er knyttet opp mot kortholders sikkerhet, og innsynsbeskyttelsen som sitter rundt tastaturet reduserer innsyn når man taster PIN-kode på terminalen.

Kravene til innsynsbeskyttelse på mobile betalingsterminaler er nå endret. Hvis den mobile/håndholdte terminalen benyttes slik at kortholder holder betalingsterminalen i hånden, og har kontroll på den ved inntasting av PIN-kode, kan terminalen benyttes uten innsynsbeskyttelse. Disse kravene er i henhold til PCI PTS.

Uansett om betalingsterminalen har innsynsbeskyttelse eller ikke, pass alltid på å skjule koden din når du taster den inn på betalingsterminalen. Dette kan du gjøre ved å holde den andre hånden over tastaturet mens du taster. På denne måten kan ingen se PIN-koden din over skulderen din.