Skip to main content

Hvorfor får jeg reserveløsning på betalingsterminalen?

Reserveløsning vil oppstå dersom betalingsterminalen ikke har kontakt med datanettverket. Sjekk at nettverkskabel sitter i terminalen, og at bredbåndet er operativt.

For trådløse terminaler, sjekk at teleabonnement er operativt, eller dersom terminalen er tilkoblet via WiFi, sjekk at denne koblingen funger, og at bredbåndet er operativt.

Ved reserveløsning vil transaksjonene bli lagret i terminalen, og blir normalt overført med en gang terminalen er koblet på nett igjen. Reserveløsningskvitteringer må tas vare på, og er å betrakte som kontanter inntil avstemming av ditt oppgjør er utført.

Dersom reserveløsning vedvarer over lengre tid, anbefaler vi at du sjekker at du sjekker regler for bruk av reserveløsning i oppgjørsavtalen med din innløser.