Skip to main content

Hva man kan gjøre for å sikre seg mot skimmingforsøk

Det dukker fra tid til annen opp noen som prøver å skimme betalingsterminaler. Dette gjøres for å «stjele» PIN-kode og innhold i magnetstripe for deretter å benytte dette til uautorisert bruk og uttak i minibanker.

Tiltak

Metodene som benyttes varierer, så her finnes det ikke noe enkelt svar, men disse tiltakene kan man enkelt gjennomføre:

  • Brukersteder er pliktige til å sjekke sine betalingsterminaler, og det er viktig at man gjør seg kjent med betalingsterminalen og sjekker den jevnlig, slik at man kan oppdage om det er montert noe utstyr på den som ikke skal være der.
  • Vær også oppmerksom hvis det kommer personer inn i butikken som viser en unormal interesse for betalingsterminalen.
  • Hvis det oppdages at det er montert noe uregelmessig utstyr på terminalen er det viktig at terminalen tas ut av bruk med en gang. Meld dette umiddelbart til politiet, og til din terminalleverandør.
  • Det samme gjelder hvis betalingsterminalen skulle bli stjålet.

 

Du kan melde slike forhold til kundeservice, telefon 23 24 74 00.