Skip to main content
Vilkårsændring 27. august 2020

Vilkårsændring 27. august 2020

27. august 2020 træder vilkårsændring vs 02 2020 i kraft. Ændringerne består af mindre sproglige rettelser. Derudover findes der i punkt 17 en præcisering vedr. indløseres surcharge tabeller.