Skip to main content
GDPR - Personvern

Siste nytt om personvern

Verifone

EUs nye personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), trer i kraft i mai 2018. Det gjør at nye personvernregler blir gjeldende også i Norge. Formålet med personvernforordningen er å styrke personvernet og skjerpe kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.

Verifone behandler personopplysninger knyttet til avtaleforhold med våre kunder. Eksempler på slike personopplysninger er navn, telefonnumre og e-postadresser til kontaktpersoner.

I forbindelse med behandling av personopplysninger forholder Verifone seg til følgende prinsipper:

  • Vi samler kun inn personopplysninger som er nødvendige for å overholde avtalene vi har med våre kunder.
  • Vi bruker disse opplysningene kun som avtalt med kunden.
  • Vi sørger for at alle våre systemer hvor personopplysninger håndteres er sikre.
  • Vi sørger for at alle ansatte som håndterer personopplysninger er kjent med prinsippene rundt dette.
  • Vi oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig.
  • Vi deler ikke personopplysninger med tredjepartsaktører uten at det er nødvendig og avtalt med kunden.

Vi har oppdatert våre generelle vilkår, slik at de er i henhold til de nye personvernreglene. Endringene tydeliggjør hvilke personopplysninger Verifone behandler, og hvordan vi sørger for å ivareta personvernet til vår kunder.

Verifone som databehandler

I forbindelse med betalingstransaksjoner som går gjennom våre systemer, behandler Verifone personopplysninger om kortholdere. Eksempler på slike personopplysninger er kredittkortnumre, utløpsdatoer og CCV/CVC. Alle personopplysninger som kan knyttes til kortholdere er krypterte. Dette er informasjon Verifone behandler på vegne av våre kunder, hvilket gjør Verifone til en databehandler.

Fordi Verifone er en databehandler har vi utformet et databehandlingstillegg til avtalene vi har med våre kunder. Databehandlingstillegget omhandler Verifones forpliktelser ved databehandling på vegne av våre kunder.

Virksomheter som har inngått avtale med Verifone før dette databehandlingstillegget ble en del av de generelle vilkårene, aksepterer de endrede vilkårene ved fortsatt bruk av Verifones tjenester.

Her finner du mer informasjon:

 

Sikkerhet ligger i kjernen av alt vi jobber med i Verifone. Vi er underlagt strenge krav til sikkerhet og stiller strenge krav til oss selv. Du skal være trygg på at alle personopplysninger vi behandler håndteres på en sikker måte, og i samsvar med det lovverk som gjelder til enhver tid.

Hvis du har spørsmål rundt personvern og Verifones håndtering av personopplysninger, kan du sende oss en e-post på adressen personvern@verifone.no .