Skip to main content

DID-nummer

Når du skal sette opp en ny betalingsterminal, vil terminalen be om et DID-nummer (Device ID) når du starter den første gang. DID-nummeret er sendt den e-postadressen som ble oppgitt når kontrakt ble inngått. Når du har lagt inn dette nummeret, og kommunikasjon er satt opp, vil terminalen koble seg opp mot våre systemer og hente ned riktig oppsett. Hvis du har flere terminaler, er det viktig at riktig DID-nummer legges på riktig terminal.

Hvis du ikke finner e-posten du har fått fra oss med DID-nummer, kan du sende inn en forespørsel her, og vi vil sende det til deg på nytt. Det er viktig at du da oppgir samme e-postadresse som ble oppgitt da du inngikk avtalen med oss, samt serienummeret på terminalen. Serienummeret finner du på undersiden av terminalen, dette har format xxx-xxx-xxx, eks. 123-456-789. På denne måte kan vi finne riktig DID-nummer i våre systemer.