Skip to main content

Sertifiseringer og godkjenninger

Verifone må som leverandør av betalingsterminaler gå gjennom en rekke sertifiseringer både nasjonalt og internasjonalt. Dette sikrer at betalingsterminalene og applikasjonene som leveres følger alle gjeldende standarder og sikkerhetskrav.

Terminal Bank Axept PCI PA DSS PNC DFE (E2E) EMV (TIP/ADTV)
(MasterCard/Visa)
Amex, Diners, JCB, NTTS/Nets,
PayPass, Paywave
Dankort
VX 520C OK OK OK OK OK
VX 690/VX 680 OK OK OK OK OK
VX 820 OK OK OK OK OK
Yomani/XR OK OK OK OK OK
Xenteo ECO OK OK OK OK* OK
 Xenta/Xentissimo  OK  OK  OK  OK*  OK
 VX 810  OK  OK  OK  OK*  OK
 VX 670  OK  OK  OK  OK*  OK
Xenteo OK OK OK OK* OK

*Støtter ikke PayPass og payWave


Sertifiseringer som Verifone gjennomfører inkluderer:

  • BSK, granskning og risikoevaluering for håndtering av bank axept. BSK definerer krav til sikkerhet knyttet til bankenes infrastruktur for betalingsløsninger i Norge.
  • PCI PA DSS (Payment Card Industry Payment Application Data Security Standard)
  • PNC DFE (Pan Nordic Card Association Data Field Encryption) som ofte refereres til som PNC E2E (end-to-end encryption)
  • PNC Card Interface (CI) SAQ
  • EMV-sertifiseringer (MasterCard, Visa)
  • NETS-sertifiseringer (bank axept, Dankort, svenske kort)

Her finnes linker til ulike lister hvor Verifone står oppført med sine sertifiseringer:


Verifone Norway AS kan være listet under sitt tidligere navn Point Transaction Systems AS.