Skip to main content

Jeg får ikke pengene fra betalingsterminalen inn på konto?

Betalingsterminalen må avstemmes hver dag for at penger skal overføres din konto. Terminalen avstemmes ved å kjøre avstemming fra hovedmenyen på terminalen, eller starte funksjonen fra ditt kasseapparat dersom den er koblet sammen med dette.