Skip to main content
Vilkårsændring

Varsel af vilkårsændring pr. 1. januar 2020

30. september 2019:

Fra 1. januar 2020 reguleres prisen på PSAM-abonnement fra Nets til 35 kr. om måneden. Ny PSAM-fri betalingsplatform er lanceret i Danmark, hvis man ønsker at undgå PSAM-abonnement.

Vi skal endvidere informere om, at prisen på softwarelicens for betalingsterminaler med en PCI 3 godkendelse stiger med virkning fra 1. januar 2020. Dette omfatter alle VX-terminaler og Yomani terminaler.

Softwareprisen bliver reguleret med 17 kr. pr. måned og gatewayprisen med 6 kr. pr. måned, så den samlede pris pr. år herefter bliver 891 kr. pr. terminal for software og 297 kr. pr. terminal for gateway. Årsagen til denne ændring er, at ovenstående terminaltyper kun er PCI 3 godkendte, hvorfor vi har introduceret en ny PCI 5 betalingsplatform.

Omkostningerne til at vedligeholde både gamle og nye betalingsplatforme er kraftigt stigende og sikkerhedskravene skærpede via bl.a. nyt PSD2 direktiv og SCA (Strong Customer Authentication). Sidstnævnte er implementeret i nyeste softwareversion, der også indeholder en lang række andre forbedringer. Alternative betalingsformer såsom MobilePay, Dankort app og Apple Pay er fortsat understøttet på både VX- og Yomani-terminaler. De licenser, der tidligere har været gældende for anvendelsen af disse betalingsformer, er bortfaldet.

Softwareprisen for terminalerne på vores nye betalingsplatform Engage (V400m, V400c, P400 mfl.) forbliver den samme, og hvis du skifter din gamle betalingsterminal ud med en ny PCI 5-godkendt terminal, giver vi dig lige nu 2.000 kr. i introrabat.