Skip to main content
Vilkårsændring 1. marts 2021

Vilkårsændring 1. marts 2021

1. marts 2021 træder vilkårsændring vs. 01 2021 i kraft. Ændringerne består af mindre sproglige rettelser. Derudover er der tilføjet i punkt 4, at serviceaftaler er uopsigelige i 12 måneder fra deres oprettelsesdato.