Skip to main content
Vilkårsændring

Vilkårsændring 15. september 2015

Som følge af højere sikkerhedskrav til betalinger og introduktion af kontaktløse betalingskort på det danske marked, ændres priserne på Softwarelicenser pr. den 1. januar 2016. Gatewayabonnementsprisen reguleres ligeledes fra årsskiftet som konsekvens af nye investeringer og øgede driftsomkostninger til infrastrukturen med henblik på forbedret håndtering af nedbrud hos Nets. Softwarelicensen og gatewayabonnementsprisen på Yomani og VX 520c/VX 680/VX 820/VX 690 stiger med henholdsvis kr. 8 pr. md og kr. 5 pr. md., hvorefter prisen udgør henholdsvis kr. 642,- pr. år og kr. 211,- pr. år. Verifone vil fortsat tilstræbe at tilbyde de laveste priser på det danske marked.

Med hensyn til service vil priserne for kunder med Premium og Premium Plus være uændrede i forhold til 2015.

Der bliver netop nu udstedt store mængder af både dankort og Visa/MasterCard med NFC til kontaktløs betaling. For at understøtte denne udvikling har vi valgt at gøre det gebyrfrit (før kr. 359,-) for alle kunder at opdatere terminaler med NFC-læser.

Vi skal endvidere informere om, at Softwarelicens og Gatewayabonnementsprisen på Xenta-terminalen stiger med virkning fra 1. januar 2016, og dermed udgør henholdsvis kr. 697,- og kr. 271,- pr. år, og altså er i samme priskategori som andre tidligere modeller såsom Flexi- og Arthema-terminaler. Årsagen er, at Xenta-terminaler er af ældre dato, og at vi som følge af PCI-reglerne ikke har måttet sælge dem siden april måned 2014. Det kræver derfor ekstraordinær meget vedligeholdelse at holde dem opdaterede.

Afslutningsvis skal vi for god ordens skyld gøre opmærksom på, at vores kunder har mulighed for at opsige aftalen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, hvis aftalen har løbet minimum et år, jfr. generelle vilkår punkt 25.