Skip to main content
Guide til servicefakturering - jeg har lukket min butik

Jeg har lukket min butik. Hvorfor bliver jeg faktureret?

Hvis du lukker din butik, men du stadig får regninger betyder det, at din terminal ikke er blevet udmeldt og opsagt i vores systemer. Husk, at der er et opsigelsesvarsel på 3 måneder til udgangen af et kalenderår, dog tidligst med virkning således, at aftalen ophører, når der er gået mindst ét helt kalenderår efter aftalens ikrafttræden.

Udmeldelse af terminal