Hoppa till huvudinnehåll
Allmänna villkor

Uppdaterade Allmänna villkor

Verifone
Verifone
Verifone Sweden

GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige kallad Dataskyddsförordningen är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU. Den innehåller bland annat regler om rättigheter till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Med anledning av denna nya lagstiftning har Verifone uppdaterat allmänna villkor för Tjänstepaket och e-com. Dessa villkor gäller omgående för befintliga och nya kunder. De nya villkoren finner du här.