Hoppa till huvudinnehåll
Sjostan

Fusion av juridiska enheter

logo
Verifone

Här hittar du information om fusionen mellan våra juridiska enheter Verifone Stockholm AB och Verifone Sweden AB. Ambitionen med denna förändring är att fortsatt kunna tillhandahålla produkter och tjänster av högsta kvalitet till våra kunder, samt att förbättra vår service.

Vi kommer fortsätta att verka under vårt företagsnamn Verifone Sweden AB och det kommer inte att ske några förändringar i vår dagliga verksamhet. 
Sammanslagningen av våra juridiska enheter är ett rutinmässigt affärsbeslut som gör det möjligt för oss att effektivisera vår verksamhet och bättre betjäna dig som kund.
 

Varför genomför vi denna fusion?
Vi slår ihop våra två juridiska enheter av organisatoriska skäl i syfte att uppnå samordningsvinster, effektivisera vår verksamhet och bättre kunna betjäna våra kunder och leverantörer.

Vilka juridiska enheter berörs av fusionen?
De berörda juridiska enheterna är Verifone Stockholm AB, org. nr 556567-2200, och Verifone Sweden AB, org. nr 556351-4347.

Under vilken enhet kommer vi bedriva verksamheten framöver?
Vi fortsätter att bedriva verksamhet under Verifone Sweden AB. Fusionen innebär att moderbolaget Verifone Sweden AB övertar samtliga av dotterbolaget Verifone Stockholm ABs rättigheter och skyldigheter samt kund- och leverantörsrelationer. När fusionen är genomförd upplöses enheten Verifone Stockholm AB utan likvidation.

Kommer fusionen påverka Verifones sätt att arbeta?
Nej, det kommer inte att ske några förändringar i vår dagliga verksamhet.

Kommer denna fusion att påverka befintliga avtal eller överenskommelser?
Nej, alla befintliga avtal och överenskommelser kommer fortsätta att gälla i sin helhet.

Är det vanligt att företag slår ihop juridiska enheter? 
Ja, att slå ihop två juridiska enheter är en vanlig metod som gör det möjligt för företag att effektivisera sin verksamhet.

Vad innebär det här för mig som kund?
Ingenting. Flytten av kunder från Verifone Stockholm AB till Verifone Sweden AB sker automatiskt och som kund behöver du inte göra någonting alls.

Kan jag säga upp mitt avtal på grund av fusionen?
Nej, ditt befintliga avtal fortsätter gälla med samma villkor även efter fusionen.

Påverkas mina priser?
Nej, ditt befintliga avtal med priser och villkor gäller även efter fusionen.

Vad ska jag göra om jag har fler frågor eller funderingar?
Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring denna fusion kan du kontakta oss på sto2kund@verifone.com. Vår kundtjänst hjälper dig gärna.

hj

Vi slår ihop våra enheter för att effektivisera verksamheten och bättre kunna betjäna våra kunder och leverantörer.

Verifone Sweden AB