Skip to main content

Varsel om endring i vilkår

12.02.2020

Varsel om endring i generelle vilkår

Vi varsler om en endring i våre generelle vilkår, både for Alt-I-Ett og Kjøp.
Endringen tillagt i punkt 3.5 om endringer av avtalen:

Leverandøren tilbyr tidvis nye tilleggstjenester utviklet for tilpasning til endring i generelt forbruksmønster. Leverandøren kan automatisk aktivere slike tjenester på alle sine betalingsterminaler, og kan dertil fakturere BS for disse tjenestene. Dersom BS ikke ønsker å anvende aktuell tilleggstjeneste, kan BS skriftlig be Leverandøren om at tjenesten deaktiveres på sin(e) betalingsterminal(er). Leverandøren vil da stoppe fakturering av tjenesten fra neste fakturaforfall.  

Her finner du våre oppdaterte generelle vilkår.