Skip to main content

Oppsigelse av programvare-lisens

Oppsigelse av programvarelisens må sendes skriftlig 3 måneder før neste lisensfakturering.

Programvarelisensen faktureres forskuddsvis pr. 12 måneder og gjenværende forskuddsbetalt lisensperiode på tidspunktet for oppsigelsen krediteres ikke.

Oppsigelse av programvarelisens? Ta kontakt med forhandler eller Verifone kundeservice.