Skip to main content
Alipay
Alipay

Alipay - makes life easy

Verifone
24.11.2017

Tilstrømmingen av kjøpesterke kinesiske turister øker sterkt. Nå gjør Verifone i Norge det enkelt for norske brukersteder å tilby Alipay som betalingsmetode og samtidig drive målrettet markedsføring direkte mot over 520 millioner brukere av Alipay-appen.

Over halvparten av alle kinesiske turister booker sin reise mindre enn en måned før avreise. Kinesiske turister tilbringer kortere tid i Norge enn turister fra andre land. De stiller høye krav og vil ha mest mulig verdi for pengene når de er på ferie. Samtidig har de et høyt forbruk. Mens turister fra øvrige land har et gjennomsnittlig døgnforbruk på 1 845 kroner, bruker kinesiske turister 4 225 kroner pr. døgn. I takt med at antall turister vokser, blir denne turistgruppen og hva slags varer og tjenester de søker mer variert. Det åpner nye muligheter for flere bransjer. Spørsmålet er: Hvordan skal norske brukersteder tiltrekke seg flere kinesiske feriereisende?

Alipay- makes life easy

Alipay er verdens ledende betalings- og livsstils-app, med over 520 millioner brukere. Alipay er den mest brukte betalingsmetoden i Kina, og den mest brukte løsningen for mobilbetaling i verden. Undersøkelser viser at kinesiske turister i Norge etterspør informasjon på kinesisk og betalingsmetoder de er vant til å bruke. Med Alipay kommer norske brukersteder langt i å oppfylle begge deler.

Når ditt brukersted aksepterer Alipay som betalingsmetode, presenteres dere med en kinesisk profil i Alipay-appen. Profilen inneholder blant annet opplysninger om hva slags produkter, tjenester og fasiliteter dere tilbyr, hvor lang avstand det er mellom dere og brukeren i øyeblikket og hvordan dere rangeres av andre Alipay-brukere.

Det er også mulig å legge ut rabattkuponger og delta i Alipay-spesifikke kampanjer i appen.

Verifone e355

Verifones Alipay-Kit består av en Verifone e355 betalingsterminal med infrarød scanner og bluetooth-skriver. Terminalen bruker Alipay-software og aksepterer kun Alipay som betalingsmetode. Den kommuniserer via WiFi.

Betaling gjøres ved at operatøren taster inn salgsbeløpet i norske kroner og scanner en QR-kode fra Alipay-appen på kundens smarttelefon. Terminalen sender informasjonen til Alipay for autorisering. Kunden belastes i kinesiske yuan, brukerstedet får oppgjør i norske kroner.

Forventer videre vekst

Veksten i kinesisk turisme til Norge er formidabel. De første åtte månedene i 2017 økte antallet hotellovernattinger med 20 % sammenlignet med samme periode i 2016. Den sterkeste veksten hittil i 2017 var i januar, med en økning på 162 % i forhold til januar 2016. Den samlede veksten i det kinesiske reisemarkedet ventes å fortsette inn i fremtiden, til over 200 millioner utenlandsreiser i 2020, mot ca. 122 millioner i 2016.

Alternativer til tradisjonelle betalingsmetoder er også i økning, ikke minst blant kinesiske turister. I rapporten Kinesiske feriereisende skriver Innovasjon Norge: "Utover [kinesisktalende personal og informasjon på kinesisk] etterspør de kinesiske feriereisende også fasiliteter hvor man kan betale med China Unionpay kredittkort eller Alipay som online betalingsmetode."

“As a trusted brand in China, Alipay can leverage Verifone’s global network to provide value-added services to over 450 million consumers when they travel outside of China.”
Douglas Feagin, SVP of Ant Financial Services Group and Head of Alipay International.

Ta kontakt hvis du vil vite mer om Alipay.

 

Kilder: Statistisk Sentralbyrå, Innovasjon Norge.