Skip to main content

Hvis terminalen ikke fungerer

Har du en mobil betalingsterminal, sett den i laderen, eller koble til lader. Sjekk også at det er strøm i stikkkontakten.

Har du en stasjonær betalingsterminal, sjekk at støpselet sitter i stikkontakten, og om det er strøm i denne, samt at alle kabler sitter i terminalen.

Hvis terminalen din fortsatt ikke fungerer, ta kontakt.